Tổng thống Trump, vị thế nước Mỹ và nhân quyền ở Việt Nam

Nguyễn Tường Thụy – nguyentuongthuy’s blog, RFA |

Vậy là Hội nghị APEC 2017 họp tại Đà Nẵng đã bế mạc không một chữ nhân quyền nào được nhắc tới. Ngoại trừ một mẩu tin Thủ tướng Canada Justin Trudeau có đề cập vấn đề nhân quyền nhưng là trong cuộc gặp riêng với Thủ tướng Việt Nam (VN) mà lại là ở Hà Nội chứ không phải Đà Nẵng, nơi đang diễn ra Hội nghị.

Xin bạn xem tiếp bài Tổng thống Trump, vị thế nước Mỹ và nhân quyền ở Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.