Thời sự tối 13/11/2017 | Việt Nam – Trung Quốc tăng cường giao lưu qua kênh đảng | © Official RFA