Thời sự sáng 15/11/2017 | Tổng thống Mỹ không dự Thượng đỉnh Đông Á | © Official RFA