Thời sự sáng 14/11/2017 | Thiệt hại nhân mạng lớn trong vụ động đất ở Iran-Iraq © Official RFA