Thời sự sáng 11/11/2017 | Mỹ – Việt Nam xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng | © Official RFA