Thế lực nào ngăn cản trả nhà ÔB Trịnh Văn Bô?

Thế lực nào ngăn cản trả nhà ÔB Trịnh Văn Bô?

Lê Anh Hùng

Ông bà Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ là cặp vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Việt Nam từ thời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà còn chưa ra đời.

Từ “Bộ trưởng Tài chính” của Việt Minh…

Trước năm 1945, nhờ tài năng kinh doanh buôn bán, cặp vợ chồng này đã tích luỹ được một khối tài sản lớn bậc nhất đất Hà thành.

Xin bạn xem tiếp bài Thế lực nào ngăn cản trả nhà ÔB Trịnh Văn Bô? tại Chân Trời Mới Media.