Qui định Facebook, Google đặt máy chủ ở Việt Nam người dân phản ứng | © Official RFA