PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Những diễn biến về hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng vào ngày 11/11