PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Orlando tưởng niệm Quốc Hận 30/4

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Orlando tưởng niệm Quốc Hận 30/4

Chúa Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2017, Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida tổ chức Lễ thắp nến Ttưởng niệm ngày Quốc Hận và đi tuần hành trên đường Colonial Dr. Họ đửa cao các biểu ngữ phản đối đảng CSVN bán nước hại dân.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com