PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Giỗ Tổ Hùng Vương tại Orlando, Flordia

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Giỗ Tổ Hùng Vương tại Orlando, Flordia

Chúa nhật ngày 9 tháng 4 năm 2017, Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida phối hợp với Hội cựu Quân nhân và Hộ̀i Tế Lễ cùng với các hội đoàn đoàn thể tổ chức Đại Lễ Gìỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự đông đủ Đồng Hương và thế hệ trẻ trong bầu không khí trang nghiêm và cung kính.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com