Ông Trọng và ông Quang giành nhau sân khấu!

Ông Trọng và ông Quang giành nhau sân khấu!

Đỗ Đăng Liêu

Hội Nghị Cấp Cao của Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 Tháng 11, 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam vừa chấm dứt.

Trên bình diện quốc tế, chưa thấy có điểm gì đặc biệt xuất phát từ Hội Nghị này, ngoại trừ một vài cam kết được ghi vào Tuyên bố chung như mỗi kỳ Hội Nghị.

Xin bạn xem tiếp bài Ông Trọng và ông Quang giành nhau sân khấu! tại Chân Trời Mới Media.