Ông Trần Thời Trung nhắc lại thái độ của chính phủ trong việc đưa bác sĩ vào đối tượng thuộc Luật lao động cơ bản không thay đổi

Ngày 12-11 là Ngày Thầy thuốc Đài Loan, vấn đề bác sĩ bị làm việc quá sức một lần nữa lại gây sự quan tâm chú ý. Vào ngày 11-11, Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Trần Thời Trung cho biết, thái độ quan điểm của Bộ Y tế và phúc lợi đối với việc đưa bác bác sĩ vào đối tượng áp dụng Luật lao động cơ bản là không hề thay đổi, vẫn quyết định tới tháng 9 năm 2019 bắt đầu triển khai thực hiện, nhưng chỉ dẫn về số giờ làm việc thì phải tiếp tục bàn bạc thảo luận với Bộ Lao động.
 
Theo ông Trần Thời Trung nói, theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu y tế quốc gia cho thấy, nếu bác sĩ được đưa vào đối tượng áp dụng Luật lao động cơ bản sẽ dẫn đến số giờ làm việc bị rút ngắn lại, sợ rằng sẽ xuất hiện tình trạng thiếu nhân lực sẽ thiếu khoảng 1926-2092 bác sĩ nội trú, hoặc thiếu 992 đến 1093 bác sĩ điều trị chính, trong tương lai sẽ áp dụng phương thức tích hợp thể chế trước để nâng cao hiệu quả, sau cùng bất đắc dĩ mới phải mở rộng việc chiêu sinh tại các bệnh viện trực thuộc các học viện Y.
Hải Ly
Author: