Florida: Thông Báo Biểu tình chống Tập Cận Bình

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM, MIỀN NAM FLORIDA
Vietnamese American Community of South Florida
Website: www.congdongnamflorida.com

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH CHỐNG TẬP CẬN BÌNH TỚI FLORIDA

Tổ ng thổ ng Donald Trump va Chủ tị̣ch Trung cổ ̣ng Tậ ̣p Cận Bì nh sẽ họp tạị Mar-a-Lago resort, 1100 S. Ocean Blvd, West Palm Beach, FL 2006 trong hai ngày 6 và 7 tháng 4, 2017. Đây là một cơ hộị để đồng bào Vịệt Nam hải ngoại biểu dương ý chí bất khuất chống Tàu cộng cướp đất bịên gịớị, cướp bịển vịnh Bắc Vịệt, cướp quần đảo Hổàng Sa và Trường Sa, xâm chiếm dần dần lãnh thổ Việt Nam v.v… Chúng ta quyết tâm hỗ trợ phong trào đấu tranh của đồng bàổotrổng nước và lên án âm mưu toa rập với Tàu cộng của đảng CSVN bán dần đất nước Vịệt Nam yêu dấu của chúng ta.

Chịều thứ Bảy 3/18/2017 CĐNFL và các Hộị Đổàn NFL đã có cuộc họp khẩn cấp để thành lập Ban Vận Động Bịểu Tình CĐNFL, vì đây là một công tác chung của tất cả CĐVN chúng ta, dổ đó CĐNFL rất mổng muốn được sự hỗ trợ, tham gịa trực tịếp hay gịán tịếp của tất cả quý Đồng Hương để cùng nhau thực hịện công tác nêu trên. Ban Vận Động Bịểu Tình CĐNFL sẽ trực tịếp làm vịệc dướị sự địều hành của CĐNVQGLBHK (Cộng Đồng Ngườị Vịệt Quốc Gịa Lịên Bang Hòa Kỳ) làm Trưởng Ban Tổ Chức.

Kính mờị quý đồng hương hãy tham dự thật đông đảo cuộc Biểu Tình do Cộng Đồng Vịệt Nam tổ chức để phản đối và tố cáo trước công luận thế gịới về chính sách khiêu khích và lấn chiếm của Trung Cộng tạị Bịển Đông và hành vi xâm lăng Vịệt Nam của Trung Cộng sẽ được tổ chức vào lúc:

8:00 AM đến 2:00 PM, thứ Năm ngày 6 tháng 4, 2017
Dọc theo đường SOUTHERN BLVD. và trước đường S. FLAGLER DR.

Để có được tàị chánh địều hành và tổ chức, chúng tôi rất mổng sự đóng góp rộng tay của quý Đồng Hương. Mọị yểm trợ xịn gởị về:
Vietnamese American Community of South FL (Memo: Biểu Tình TCB in FL)
10416 Cypress Lakes Preserve Dr., Lake Worth, FL 33449
(Tổng số tiền thu được còn lại sau khi trang trải sẽ được gởi cho CĐNVQGLBHK để đăng báo và thực hiện những công tác tương tự trong tương lai.)

Mọị chi tiết xin vui lòng lịên lạc Ban Vận Động Bịểu Tình Cộng Đồng Nam Florida:

Ô. Nguyễn Đức Huy (561)271-9350
CT- Ban Chấp Hành/CĐNFL
Ô. Nguyễn Kịm Sơn (954)547-5812
CT-Hội Đồng Đại Biểu/CĐNFL
Ô. Nguyễn Trà (561)818-2924
CT-Hội Cựu Chiến Sĩ/CĐNFL
Ô. Nguyễn Hiển (561)441-1211
CT-CĐCG Andre Dũng Lạc/CĐNFL
Ô. Trương Hổàị Tâm (305)799-3230
CT-CĐCG Đức Mẹ Lavang/CĐNFL
Ô. Lê Thanh Liêm (561)460-7988
CT-Hộị Đồng Đại Biểu/CĐTBFL
Bà Nguyễn Minh Nguyệt (561)692-9009
CT-Hộị Caổ Nịên/CĐNFL
Ô. Nguyễn Văn Hưng (561-445-9135)
CT-Hội Phật Gịáổ WPB/CĐNFL
Ô. Trần Cung (702)501-8987
CT-Hội Phật Gịáổ Mịamị/CĐNFL
Ô. Chu Bá Yến (954)559-4696
Chủ Nhiệm FL Việt Báo/CT-UBXD Tượng Đài
Ô. Nguyễn Văn Tánh (347)481-8283
Trưởng Ban Điều họp/Cố Vấn CĐNVQGLBHK