Dân tự quyết làm cầu phao qua sông | © Official RFA