Thánh vịnh 94

Khi đọc thánh vịnh 94 chúng ta nhận thấy nó gồm nhiều yếu tố văn chương khác nhau. Đây là điều thường xảy ra

Read More

Thánh vịnh 91

Khởi hành từ một lời tuyên xưng các ân huệ của Thiên Chúa, tác giả thánh vịnh muốn cống hiến cho người đọc một

Read More

Thánh vịnh 92

Thánh vịnh 92 là một sáng tác bao gồm nhiều đề tài khiến cho việc giải thích chung gặp khó khăn. Trong các câu

Read More