VC sợ gió

VC lúc nào cũng bịp là “bọn phản động” lên facebook chỉ “chém gió”, nhưng lại sợ “gió facebook” té đái ra quần. Mà

Read More